คนของเรา

“เราดูแลและใส่ใจในการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบเป็นอย่างดี เพื่อที่เราจะมั่นใจได้ว่างานของเรานั้นสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง”

นายสฏวรรษ พัฒนประเสริฐกุล

Senior Product Development Executive

“ไม่ว่าวัตถุดิบพิเศษที่คุณต้องการจะมีความแตกต่างกันอย่างไรก็ตาม ทั้งรูปร่าง สีสัน ความใส หรือ ลักษะพิเศษอื่น ๆ ทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องแสวงหาและเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า”

นางมลทิยา พงษ์โสภณ

Purchasing Manager - Semi-Precious Stones

“เราผลิตเครื่องประดับทุกชิ้นด้วยใจ ด้วยความใส่ใจและตั้งใจอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะส่งมอบงานที่มีคุณภาพดีที่สุด ที่สามารถประกอบเข้ากับผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้อย่างสมบูรณ์แบบ”

นางวิไล พัฒนาสุทธินนท์

Sales & Marketing Department Manager - ODM (Silver)

“พวกเราพัฒนาและเลือกใช้กลวิธีการสื่อสารการตลาดและเครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสมที่สุด เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพไปยังผู้รับสารกลุ่มเป้าหายในแต่ละกลุ่มที่มีความชอบแตกต่างกันไป”

นายทาน สานอินจักร

Supervisor - Prototype

“เราให้ความใส่ใจอย่างเต็มเปี่ยมแม้ในรายละเอียดเล็ก ๆ ของเครื่องประดับแต่ละชิ้น เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าทุกชิ้นงานของเราเป็นงานฝีมือที่มีความงดงามและคุณภาพชั้นเยี่ยม”

นางกนกพร นุชสาย

Chief of Prima Gold Production Section

“พวกเราพยายามอย่างเต็มที่และใส่ใจในทุกกระบวนการทำงาน เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าเครื่องประดับทุกชิ้นมีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตสินค้าจำนวนมาก”

นายศักดิ์ดา ศรีอนุชาติ

Korat Factory Manager

“การคิดอย่างสร้างสรรค์และติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลาคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำอยู่เสมอ เพื่อที่เราจะสามารถเลือกใช้วัตถุดิบและการออกแบบที่ดีและคู่ควรได้ในราคาที่เหมาะสม เพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้าของเรา”

นางสาวพจนีย์ เกิดโชคชัย

Product Development Executive – Costume Jewelry

“ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการแก่ลูกค้า สิ่งสำคัญของงานนี้ไม่ใช่เพียงแค่การให้บริการด้านการขนส่งเท่านั้น แต่เราต้องมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่ลูกค้าตลอดเวลาที่ร่วมงานกันด้วย”

นายเลื่อน มุ่งช่วยกลาง

Chauffeur – Customer Service