ติดต่อนักวิเคราะห์

สุนทร ทองทิพย์

โทรศัพท์ : (662) 658-6300

อีเมล์ : sunthorn.t@kimeng.co.th

รัศดา ทวีแสงสกุลไทย

โทรศัพท์ : (662) 635-1700 ต่อ 482

อีเมล์ : rutsada@philip.co.th