ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

PDJ

ประเภทธุรกิจ

ผลิต จัดจำหน่ายและค้าปลีกเครื่องประดับแท้เป็นหลัก

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนบริษัท

0107537001986

โทรศัพท์

+66 2769 9999

โทรสาร

+66 2769 9998

ทุนจดทะเบียน

634,769,950 บาท

ทุนชำระแล้ว

486,709,618 บาท

หน้าแรก

www.pranda.com

บุคคลที่รับผิดชอบ

Mrs. Pranee Khunprasert

อีเมล์

pranee@pranda.co.th

ที่ตั้งสำนักงานสาขา

เลขที่ 332-333 เขตอุตสาหกรรมสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

ประเภทธุรกิจ

ผลิคเครื่องประดับแท้

โทรศัพท์

+66 44 212 593-4

โทรสาร

+66 44 334 718

บุคคลที่รับผิดชอบ

Mr. Somsak Sriruengmon

อีเมล์

somsak_s@pranda.co.th

เอกสาร

ดาวน์โหลด

ข้อมูลบริษัท PRANDA

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ