ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

นายดุษิต จงสุทธนามณี

กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท

28 ซอยบางนา-ตราด28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร: +66 2769 9999, +66 2361 3311 ต่อ 431

แฟกซ์ : +66 2398 2141

อีเมล์ : ir@pranda.co.th