ธุรกิจของเรา

กลุ่มบริษัทแพรนด้า

       ผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีชั้นนำของประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 และได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ผลงานเครื่องประดับคุณภาพ และการรักษาคุณภาพงานฝีมือของแพรนด้านั้น เป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก กลุ่มบริษัทแพรนด้า ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายในระดับสากล มาตลอดระยะเวลา 48 ปีของการดำเนินงาน ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทของเราได้ดำเนินธุรกิจ 3 ส่วนธุรกิจหลัก ได้แก่ การผลิต การจัดจำหน่าย และการค้าปลีก

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตจัดจำหน่ายและค้าปลีกครื่องประดับเป็นหลัก ปัจจุบันเป็นผู้นำด้านการส่งออกเครื่องประดับอัญมณีของไทยซึ่งมีการกระจายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคที่สำคัญของโลก อันได้แก่ อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย

การผลิต

“การบุกเบิก” การผลิตงานฝีมือในปริมาณมาก หรือ “mass-craftsmanship” นั้นทำให้เกิดฐานการผลิตสำหรับเครื่องประดับอัญมณีคุณภาพดีในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป ซึ่งเป็นการประหยัดอันเกิดจากขนาดการผลิตจำนวนมาก อันนำไปสู่ดุลยภาพที่เหมาะสมของสัดส่วนราคาและคุณภาพ

  • มี 4 โรงงานใน 3 ประเทศ
  • มีกำลังการผลิตมากกว่า 4 ล้านชิ้นต่อปี
  • มีช่างฝีมือ ช่างพัฒนาต้นแบบ และดีไซเนอร์ รวมกว่า 2,500 คน

การจัดจำหน่าย

“กลุ่มบริษัทแพรนด้า” ทำงานเป็นระบบร่วมกับบริษัทในเครือและพันธมิตรคู่ค้าในประเทศสำคัญๆ ทั่วโลก

  • เพื่อตอบสนองความต้องของลูกค้าเป็นสำคัญทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงทางการตลาด
  • เพื่อขยายฐานตลาด ฐานการกระจายสินค้าปัจจุบันครอบคลุมภูมิภาคสำคัญทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อินเดีย โดยมีตัวแทนจำหน่ายใน สเปน รัสเซีย และญี่ปุ่น
  • ชนิดของช่องทางในการจัดจำหน่ายนั้นมีทั้ง ผ่านทางผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ การขายสินค้าทางโทรทัศน์ และการซื้อขายผ่านทางระบบแค็ตตาล็อก

การค้าปลีก

  • กลุ่มบริษัทแพรนด้า กับระบบการบริหารจัดการ และเครือข่ายเชื่อมโยงที่ครอบคลุม ทำให้ธุรกิจการค้าปลีกของแพรนด้าและแฟรนไชส์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ด้วยจุดจำหน่ายกว่า 100 แห่ง ของกลุ่มบริษัทแพรนด้า
  • ปัจจุบันกลุ่มบริษัทแพรนด้าทำการบริหาร 4 บริษัทในเครือที่มีร้านค้าปลีกทั้งใน ประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และ อังกฤษ(E-commerce) รวมถึงคู่ค้าแฟรนไชส์ทั่วทั้งเอเชียและในตะวันออกกลางอีกด้วย

GLOBAL NETWORKS

Pranda Group ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต จัดจำหน่าย และค้าปลีกเครื่องประดับแท้เป็นหลัก ปัจจุบันเป็นผู้นำด้านการส่งออกเครื่องประดับอัญมณีของไทยซึ่งมีการ กระจายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคที่สำคัญของโลก อันได้แก่ อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย