ผู้นำของเรา

กรรมการผู้จัดการ

นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์

กรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)

นางปราณี คุณประเสริฐ

กรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)

นายสันติภาพ ริยาย

กรรมการผู้จัดการ Pranda Vietnam Co., Ltd

นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล

รักษาการกรรมการผู้จัดการ
Pranda North America, Inc.

Mr. Vinod Tejwani

กรรมการผู้จัดการ
Pranda Jewelry Private Limited

Mr. Kenny Salmon

กรรมการผู้จัดการ
PT Pranda Marketing Indonesia

นายชาญวิทย์ เขียวนาวาวงศ์ษา

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นางพนิดา เตียสุวรรณ์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แพรนด้า ลอดจิ้ง จำกัด

Mr. Heechan Song

กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เคแซด – แพรนด้า จำกัด