ผู้นำของเรา

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการบริษัทมหาชนจำกัด แพรนด้า จิวเวลรี่

นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์

กรรมการผู้จัดการสายผลิต(รักษาการ)

นางปราณี คุณประเสริฐ

กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาผลิตภัณฑ์ & ต้นแบบ (รักษาการ)

นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์

กรรมการผู้จัดการสายซัพพลายเชนและอัญมณี 

นายเดชา นันทนเจริญกุล

กรรมการผู้จัดการสายการตลาด

นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล

กรรมการผู้จัดการสายการเงิน & บริหารความเสี่ยง 

ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์   พรรุ่งโรจน์

กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

นายปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์

กรรมการผู้จัดการสาย OMICHANNEL RETAILING

กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

นางปราณี คุณประเสริฐ            

รักษาการกรรมการผู้จัดการ – บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นายสันติภาพ ริยาย  

กรรมการผู้จัดการ – Pranda Vietnam Co., Ltd.

Mr. Vinod   Tejwani

กรรมการผู้จัดการ – Pranda Jewelry Private Limited

นายปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์

รักษาการกรรมการผู้จัดการ – Pranda UK Limited

นายสมศักดิ์      ศรีเรืองมนต์

กรรมการผู้จัดการ – บริษัท แพรนด้า ลอดจิ้ง จำกัด

Mr. Heechan   Song

กรรมการผู้จัดการ – บริษัท เคแซด – แพรนด้า จำกัด