หลักปรัชญา

เราทำงานด้วยใจ

ที่แพรนด้า เราทุกคนทำงานด้วยหัวใจ การใช้หัวใจในการทำงานได้สร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างเราและผู้คนที่อยู่แวดล้อมเรา สินค้าของเรามาจากความมุ่งมั่นและการใส่ใจรายละเอียดในทุกๆชิ้นงาน เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของ    แพรนด้า ที่นำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร

เรามีความสามารถในการผลิตงานฝืมือจำนวนมาก

กว่า 40 ปีที่เราดำเนินธุรกิจจนเป็นที่ยอมรับว่า เราเป็นผู้นำในการผลิตเครื่องประดับงานฝีมือที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนส่วนใหญ่ โดยใช้ทักษะประสบการณ์ และความเป็นมืออาชีพที่เชี่ยวชาญ สร้างผลงานศิลปะที่มีความละเอียดประณีต มีคุณภาพสม่ำเสมอในปริมาณมาก และได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วโลก

เรามีกระบวนการทำงานอันเป็นเอกลักษณ์

การที่เราสามารถผลิตงานฝีมือที่มีคุณภาพสม่ำเสมอในปริมาณมากให้กับลูกค้าระดับโลก รวมทั้งการจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ของเราเอง สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการอย่างมีระบบ การะบวนการทำงานอันเป็นเอกลักษณ์ของแพรนด้า ได้สร้างคุณค่าและส่งต่อคุณค่าจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งเพื่อเพิ่มคุณค่าสูงสุดให้กับสินค้าและบริการของเรา

7 กระบวนการของเรา

01

ศึกษาข้อมูลตลาด

เราศึกษาข้อมูลอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับแนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องประดับและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เหมาะสมและดีที่สุด สำหรับคู่ค้าของเรา

02

รับความต้องการของลูกค้า

เราพร้อมเสมอที่จะรับฟัง และเข้าใจทุกความต้องการของลูกค้า เอาใจใส่ในทุกรายละเอียด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสานฝันทุกความปรารถนาของลูกค้าให้เป็นจริงได้ในที่สุด

03

พัฒนาผลิตภัณฑ์

เราละเมียดละไม ในการที่จะผสานความคิดสร้างสรรค์เข้ากับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อสร้างแบบร่าง ไปจนถึงการสร้างแบบตัวอย่างของผลิตภัณฑ์

04

สร้างงานต้นแบบ

เรามีกระบวนการสร้างแม่พิมพ์และตัวอย่างต้นแบบ ที่สำคัญก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการผลิต และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าด้วยกันกับช่างฝีมือที่มีประสบการณ์ ที่ใส่ใจและทำงานด้วยหัวใจ ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์งานต้นแบบอย่างแท้จริง

05

จัดหาวัตถุดิบ

เราทำงานใกล้ชิดกับคู่ค้า เพื่อเฟ้นหาสุดยอดวัตถุดิบธรรมชาติที่มีความงดงามมากที่สุด และคุณภาพใกล้เคียงกันมากที่สุด เพื่อความสมบูรณ์ที่สุดสำหรับงานผลิตทุกชิ้น

06

ผลิตอย่างมีระบบ

เราเป็นผู้บุกเบิกกระบวนการผลิตที่เรียกว่า ‘Mass Craftsmanship’ ที่มีความสามารถในการผลิตงานฝีมือจำนวนมาก กระบวนการผลิตที่โรงงานของเรามีความเป็นมืออาชีพที่เชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องประดับงานฝีมือที่มีคุณภาพสม่ำเสมอในปริมาณมาก

07

ทำการตลาดครบวงจร

ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มบริษัทและเครือข่ายที่ครอบคลุมจากทั่วโลกของเรา เราจึงมีความสามารถในการส่งมอบการบริการที่เหมาะสมสำหรับคู่ค้าของเรา มั่นใจได้ถึงการดำเนินงานที่ราบรื่น ไร้รอยต่อ และมีกระบวนการกระจายสินค้าสู่ตลาดที่มีประสิทธิภาพ