ใบรับรอง RJC

กลุ่มบริษัทแพรนด้าได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิก ‘RJC’ อย่างเป็นทางการ

             เดือนมีนาคม ปีพุทธศักราช 2561 กลุ่มบริษัทแพรนด้าผู้ผลิตเครื่องประดับชั้นนำแห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการขององค์กร Responsible Jewellery Council หรือ RJC พร้อมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 2561 ไปจนถึงวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 2564

PRANDA GROUP - RJ

       จากการประกาศนี้ คุณเดชา นันทนเจริญกุล ในฐานะกรรมการบริหารและกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยงกลุ่มบริษัทแพรนด้าลงความเห็นว่า “ข้อดีของการที่บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานจาก RJC นั้นคือการที่เราจะได้รับความมั่นใจจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้นในการร่วมธุรกิจกับกลุ่มบริษัทแพรนด้า” เนื่องจาก RJC เป็นองค์กรเครือข่ายมาตรฐานแบบครบวงจรและสามารถรับรองความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเครื่องประดับตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม นอกจากนี้แพรนด้ามั่นใจว่าการรับรองมาตรฐานของ RJC เป็นสิ่งจำเป็นต่ออุตสาหกรรมเครื่องประดับทั่วโลก ด้วยใบรับรองมาตรฐานนี้แพรนด้าเชื่อว่านี่เป็นโอกาสอันดีในการเพิ่มฐานลูกค้าทั่วโลกจากการได้รับการรับรองที่สร้างความไว้ใจและความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มบริษัทแพรนด้า