“PDJ” พบนักลงทุน ประจำไตรมาส 1 ประจำปี 2563 ผ่านทาง VDO Conference

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน ) นำโดย คุณชนัตถ์ สรไกรกิติกูล ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยคุณดุษิต จงสุทธนามณี กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง ร่วมนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อนำเสนอผลประกอบการประจำไตรมาส 1 ประจำปี 2563 คาดการณ์ผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทแพรนด้าฯ รวมทั้งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการฟื้นตัวจากสถานการณ์ Covid-19 ทั้งนี้จากวิกฤติดังกล่าว ส่งผลให้รายได้ปี 2563 ติดลบ 20-25% เมื่อเทียบกับปีก่อน ผลกระทบจากวิกฤตนี้ บริษัทคาดการณ์ไว้ 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 1. ช่วงวิกฤต (Crisis) และ 2. ช่วงฟื้นตัว (Recovery) จากสถานการ์ดังกล่าว ทำให้ ฐานการผลิต มีคำสั่งซื้อและคำสั่งผลิตลดลง ลูกค้าเลื่อนกำหนดการส่งสินค้า ฐานการจัดจำหน่าย การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทแพรนด้า ในประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ รายได้ส่วนใหญ่ในช่วงวิกฤต Covid-19 มาจากช่องทาง Online ส่วนประเทศอินเดียได้รับผลกระทบจากมาตรการ Full lockdown ฐานการค้าปลีก เวียดนามได้รับผลกระทบจากมาตรการ Social Distancing ตั้งแต่เดือนมกราคม สำหรับประเทศไทย สาขาในห้างสรรพสินค้าถูกสั่งปิดจากมาตรการ Lockdown ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม สำหรับในช่วงวิกฤตนี้ บริษัทปรับกลยุทธ์โดยการรักษาเงินสดที่มีในมือให้มากที่สุด ควบคุมค่าใช้จ่าย สลับวันทำงาน Work from home รวมทั้งเน้นการขายในช่องทาง Online เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่าผลประกอบการของครึ่งปีหลัง 2563 จะดีกว่าครึ่งปีแรก หลังจากมาตรการผ่อนคลาย บริษัทเน้นบริหารให้มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ฐานการผลิต มุ่งเน้นการผลิตได้ตามปกติ โดยคาดหวังว่าลูกค้าหลักจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการกลับมามีคำสั่งซื้ออย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงต้องเน้นการหาคำสั่งซื้อชั่วคราวเพิ่มเติมจากฐานลูกค้าใหม่ ฐานการจัดจำหน่าย ช่องทางส่วนใหญ่มาจาก Online จึงได้รับผลกระทบน้อย และตลาดอินเดียส่วนใหญ่ของยอดขายมาจากครึ่งปีหลัง ฐานการค้าปลีก เนื่องจากผู้บริโภคยังคงไม่มั่นใจที่จะกลับไปที่ห้างสรรพสินค้า บริษัทจึงต้องปรับรูปแบบการให้บริการในช่องทางใหม่ๆ เช่น Social Commerce และ Online market place เพื่อให้บริการผู้บริโภคภายใต้วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New normal) รวมทั้งการจัดการส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายอีกด้วย การประชุมผ่าน VDO Conference ในครั้งนี้จัดขึ้นที่ บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ถนนบางนา-ตราด