คุณปรีดา ให้สัมภาษณ์นสพ.ผู้จัดการ สร้างความยั่งยืน เซฟโลกสู้โควิค-19

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมเครือข่ายโกลบอล คอมแพ็กแห่งประเทศไทย ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ถึงปัญหามลภาวะในสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นจากกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ปัญหาฝุ่นมลพิษ และการระบาดของเชื้อโรคชนิดใหม่ๆ รวมถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน เป็นเพียงผลกระทบแรกๆ ที่เริ่มสะท้อนความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบการสร้างความยั่งยืน อาจทำให้มีต้นทุนในการดำเนินการเพิ่มมากขึ้น แต่การดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน ก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของการสร้างการจดจำและการรับรู้ในแบรนด์รวมถึงการเข้าถึงสินค้าไปด้วยในตัว ถือเป็นการสร้างมูลค่าให้กับตราสินค้าด้วย
เพราะฉะนั้น ภาคธุรกิจซึ่งเป็นแกนหลักจำเป็นต้องร่วมมือกันสร้างสมดุลในการลงทุนและสร้างให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะองค์กรหรือธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีการลงทุนและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างให้เกิดมลภาวะ จึงจำเป็นต้องเป็นผู้นำในการช่วยผลักดัน และดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยการสัมภาษณ์ดังกล่าว มีขึ้น ณ ห้องประชุม บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ถนนบางนา–ตราด