คุณปรีดา ร่วมอภิปรายในหัวข้อ ความรับผิดชอบและความยืดหยุ่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี RJC

เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธาน บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ เข้าร่วมอภิปราย ในโอกาสครบรอบ 15 ปี RJC (Responsible Jewellery Council) ภายใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบและความยืดหยุ่น (responsibility and resilience)”
โดยในงาน คุณปรีดา กล่าวถึง “ทิศทางการทำงานของแพรนด้า เราพบว่าแรงงานผู้หญิงมีความสำคัญมากกว่ากว่าแรงงานผู้ชาย เพราะผู้หญิงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความภักดีต่อองค์กรมากกว่า บริษัทแพรนด้ามีพนักงานที่เป็นผู้หญิงกว่า 70% อย่างไรก็ตาม พนักงานทุกคนมีความเท่าเทียมกันทั้งหมด ในการรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน เรามีการจัดอบรมตลอดเวลา วัฒนธรรมองค์กรของเราคือการสร้างสรรค์ผลงานฝีมือด้วยหัวใจ ในส่วนของการทำงานร่วมกันในบริษัท ทุกคนต่างมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทำให้สามารถทำอย่างได้อย่างราบรื่น เพราะทุกคนให้ความสำคัญกับการผลิตชิ้นงานที่ปราณีต สวยงาม เพื่อมอบความสุขให้กับโลกใบนี้
ในส่วนของประเด็นเรื่องโควิด-19 แนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือกับวิกฤตนี้คือ ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับโควิด มีการประชุม รายงานสถานการณ์ และสร้างมาตรการต่างๆ ขึ้นมา สิ่งสำคัญที่สุด คือ ความปลอดภัยทั้งต่อพนักงานและบริษัท แพรนด้าให้ใช้มาตรการป้องกันโควิด อาทิ การเว้นระยะห่างทางสังคม โดยการเว้นระยะการนั่งให้ห่างกัน เพื่อเลี่ยงความแออัด นอกจากนี้สิ่งสำคัญคือการดูแลการเงินของบริษัท ต้องมีการรักษากระแสเงินสดให้เพียงพอเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานต่อไปได้ นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการ ‘ตู้ปันสุข’ เพื่อแบ่งปันอาหารและสิ่งของจำเป็นให้แก่กัน ทางบริษัทมีการรับผู้พิการเข้าทำงาน ดังนั้นในช่วงวิกฤตนี้ เราต้องดูแลพวกเขาอย่างใกล้ชิด โดยมีการจัด ระบบบัดดี้ขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือพวกเขาตัวต่อตัว ในช่วงวิกฤตครั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายปลดพนักงานแม้แต่คนเดียว โดยแพรนด้าใช้เวลาเพียงแค่ 2 เดือนเท่านั้นในการฟื้นตัว สำหรับในตอนนี้ สถานการณ์ของแพรนด้าอยู่ในช่วงที่กำลังฟื้นตัว และคาดว่าสถานการณ์ในปีหน้าจะดีขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อมีการผลิตวัคซีน ที่จะทำให้ความมั่นใจของทุกคนกลับมาอีกครั้ง”
ทั้งนี้การอภิปรายดังกล่าวได้รวบรวมบรรดาผู้นำจากองค์กรชั้นนำมากมาย ดังนี้ Griet Cattaert, Head of Labour Rights, United Nations Global Compact, Sangheon Lee, Director of Employment Policy Department, International Labour Organization, Julianne Kippenberg, Associate Director, Children’s Division Human Rights Watch, Nere Emiko, Vice Chairman, Kian Smith Group, Marissa Saretsky, Sustainability Director, Pandora และ Prida Tiasuwan, Chairman of the Board of Directors, Pranda Jewelry Public Company Limited ซึ่งงานดังกล่าว จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์