คุณปรีดา ร่วมเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “Advancing the agenda toward generation equality in the watch and jewellery industry”

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธาน บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ “Advancing the agenda toward generation equality in the watch and jewellery industry” ซึ่งจัดขึ้นโดย OECD and Responsible Jewellery Council (RJC) การเสวนาในครั้งนี้ เพื่อการอัพเดตสถานะและจัดลำดับความสำคัญที่ต้องจัดการ จากการสำรวจของ RJC และการสนทนาของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (multi-stakeholder) มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการอุตสาหกรรมเครื่องประดับ ตั้งแต่วัตถุดิบจากเหมือง ไปจนถึงการค้าปลีก รวมถึงวิธีที่จะร่วมมือกันเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น รวมทั้งแบ่งปันเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
คุณปรีดากล่าว แพรนด้าเป็นบริษัทที่มีพนักงานร่วมงานอยู่จำนวนมากกว่าพันคน โดยหนึ่งในคุณค่าที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด ก็คือเรื่องของ ‘ความเสมอภาคทางเพศ หรือความเท่าเทียมระหว่างเพศ (Gender Equality)’ พนักงานทุกคนจะได้รับความเท่าเทียม เมื่อก้าวเข้ามาทำงานในแพรนด้า ซึ่งเปรียบเหมือนบ้านหลังที่สอง เพราะเราทุกคนต้องการความเท่าเทียม ซึ่งเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนให้การทำงานสำเร็จลุล่วงได้ดี ในการทำงาน เรายังต้องการความเชื่อใจซึ่งกันและกัน และทำงานเป็นทีม เพื่อเลี่ยงปัญหาระหว่างบุคคลที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้
อีกหนึ่งคุณค่าที่เราให้ความสำคัญ คือ ‘ความยั่งยืน (Sustainability)’ เราดำเนินกิจการด้วยหลักการ และความเชื่อมั่นที่จะส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลา ด้วยคุณภาพ มาตรฐานที่ดี และ มีความมั่นคงในสถานที่ทำงาน (Stable workforce) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในระดับขวัญกำลังใจของพนักงาน
ทั้งนี้การเสวนาดังกล่าวได้รวบรวมบรรดาผู้นำจากองค์กรชั้นนำมากมาย 1.Joanne Lebert, Executive Director, IMPACT 2.Feriel Zerouki, Senior VP Corporate Affairs, De Beers 3.Marina Corti, Group Diversity, Equity and Inclusion Director, Richemont 4.Emilie Van Landeghem, RJC Volunteer Intern ให้เกียรติร่วมเสวนาในครั้งนี้ ซึ่งงานดังกล่าว จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Zoom Conference