แพรนด้าฯ แบ่งปัน ศูนย์ฉีดวัคซีน ผู้ประกันตน ม.33

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือ แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด ได้จัดให้มีพิธี “มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2564” โดยมี คุณประพีร์ สรไกรกิติกูล ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์, คุณพนิดา เตียสุวรรณ์ ที่ปรึกษาสหกรณ์ และ คุณปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ (สายผลิต) ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา โดยการมอบทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา แก่บุตรของพนักงานที่มีการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ โดยมีคณะอนุกรรมการสวัสดิการฯ เป็นผู้พิจารณาการให้ทุน ปีนี้ เขตกรุงเทพ (บมจ.แพรนด้าฯกรุงเทพ/บ.พรีม่าโกลด์) มีผู้ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้นจำนวน 63 ทุน แบ่งออกเป็น ระดับประถมศึกษาจำนวน 29 ทุน, ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 15 ทุน, ระดับ อาชีวะศึกษาจำนวน 4 ทุน, ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน และรางวัลเรียนดีแก่ นศ.ทวิภาคี จำนวน 14 รางวัล ซึ่งในปีนี้ ได้มีรางวัลปลอบใจ เพิ่มขึ้นมาเป็นปีที่ 2 เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ บุตร พนักงานและ นศ. ทวิภาคี ที่คะแนนใกล้เคียงกัน ให้มีความตั้งใจ และการเรียน และการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ยิ่งขึ้นไป จำนวน 10 รางวัล การมอบทุนดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 5 อาคาร B1
 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น