แพรนด้าฯ ตรวจประเมิน Reassessment ISO 9001:2015 จากผู้ตรวจประเมินที่ให้การรับรอง

เมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) โดยคุณฉวี จารุกรวศิน และคุณสมศักดิ์ ศรีเรืองมนต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต) ในฐานะ QMR. ระบบ ISO 9001:2015 ทั้ง 2 แห่ง ได้ทำการ ตรวจประเมิน Reassessment กับบริษัท GGM ในฐานะหน่วยงานที่ให้การรับรอง เพื่อเป็นการยืนยันการต่ออายุใบรับรองไปอีก 3 ปี ซึ่ง การ Reassessment ดังกล่าว ได้ผ่านลุล่วงไปโดยดี ถึงจะพบความไม่สอดคล้องบางประเด็นรวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานที่ต้องปรับปรุง ก็ได้ทำการแก้ไขเพื่อยึนยันสถานะการยืนยันต่ออายุรับรองฉบับใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใบรับรองที่ต่ออายุมีผลตั้งแต่ 17 ธันวาคม 2563-17 ธันวาคม 2566 ในการนี้ คุณปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ รองประธานบริษัท และคุณพนิดา เตียสุวรรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมปิดในครั้งนี้ด้วย บริษัทฯ ขอขอบคุณ ในความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่ให้การตรวจครั้งนี้ลุล่วงเป็นอย่างดี
 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น