แพรนด้าฯ ร่วมงาน GCNT Forum 2021 Thailand’s Climate Leadership Summit 2021

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์ กรรมการบริษัท ในฐานะอุปนายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย และ ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ กรรมการบริหาร เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “GCNT Forum 2021: Thailand’s Climate Leadership Summit 2021” ภายใต้แนวคิดหลัก “A New Era of Accelerated Actions ” งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประกาศเจตารมณ์ เพื่อร่วมกันหาแนวทางลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate change) ในงานนี้ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธาน และกล่าววปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทผู้นำ มุ่งสู่การลงมือแก้ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ นางกีต้า ซับบระวาล (Gita Sabharwal) ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผู้นำจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ GCNT เปิดเผยว่าเมื่อวิกฤติโควิด 19 เริ่มทุเลาลง โลกยังต้องเผชิญวิกฤติขนาดใหญ่และร้ายแรงที่รออยู่ นั่นคือ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งนับเป็นประเด็นเร่งด่วนและท้าทายที่สุดประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสถิติต่างๆ ล้วนยืนยันว่า โลกของเรากำลังเข้าสู่สภาวะโลกร้อนที่รุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นไฟป่าร้ายแรง ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นทุกวัน น้ำแข็งขั้วโลกละลายและหิมะที่ลดลง ปี 2563 ที่ผ่านมา ยังนับเป็นปีที่โลกมีอุณหภูมิสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมา ขณะที่ข้อตกลงปารีสพยายามยับยั้งไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียสจากระดับก่อน ปฏิวัติอุตสาหกรรม แต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา อุณหภูมิโลกได้เพิ่มไปกว่า 1.2 องศาเซลเซียสแล้ว สะท้อนถึงความรุนแรงของสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังที่นายบัน คี มูน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวไว้ว่า “There is no Plan B because there is no Planet B.” กล่าวคือ เราต้องร่วมกันแก้ไขสถานการณ์รุนแรงนี้ อย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้ เพราะเราไม่มีโลกอื่นสำรองไว้เราจึงต้องรักษาโลกนี้ไว้ให้ดีที่สุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น