แพรนด้าฯ ไดัรับเลือกเป็นสมาชิก 11 องค์กร นั่งบอร์ด GCNT ประกาศเดินหน้า A New Era of Action ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์ กรรมการบริษัท ในฐานะอุปนายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เข้าร่วม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ลงมติเลือกสมาชิกจาก 11 องค์กรชั้นนำ นั่งกรรมการสมาคมฯ ต่ออีกสมัย พร้อมย้ำเจตนารมณ์สนับสนุนภาคเอกชนไทยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ สร้างความตระหนักรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาผนวกกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ประกาศเดินหน้ายุคใหม่ของการลงมือทำ ให้เกิดผลที่จับต้องได้อย่างแท้จริง (A New Era of Action) เร่งสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อโลกที่ยั่งยืน สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศ เครือข่ายความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในรูปแบบ Virtual Meeting ซึ่งในครั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของสมาคมฯ แทนชุดปัจจุบันซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 นี้ ผลปรากฎว่า นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และกรรมการจากองค์กรสมาชิกอื่นๆ จำนวนอีก 10 องค์กร ได้แก่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท แพรนด้า จิวเวลอรี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด, บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จำกัด, บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมฯ ต่อเนื่องอีกสมัย โดยจะร่วมกันขับเคลื่อนสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ในวาระปี 2565-2568 ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น