จัดอบรมหลักสูตร “Technique for implementing effective OJT & Mentoring program”

IMG_3302

27 กรกฎาคม 2565:  แผนกฝึกอบรมและพัฒนา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้จัดอบรมหลักสูตร  Technique for  implementing  effective  OJT  &  Mentoring  program” เพื่อมุ่งเน้นเทคนิคการสอนงานแบบ On The Job Training (OJT)  และระบบพี่เลี้ยง  Mentoring   ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการสอนงาน จำนวนทั้งสิ้น 30 คน   โดยได้รับเกียรติจาก  คุณมนตรี  อชรายุวัฒนา บริษัท OK-D  เป็นวิทยากรในการบรรยาย  โดยการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการสอนงานโดยใช้เทคนิค On The Job Training (OJT) & Mentoring อย่างถูกต้อง มีแผนการสอนงานที่ชัดเจน เป็นมาตรฐานทำให้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพของพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  โดยการอบรมดังกล่าว จัดขึ้น   ณ  ห้องประชุม Auditorium ชั้น 5 อาคาร B1

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น